Contact

Software op maat van onze scholen

Caspr is een nieuw modulair softwareplatform voor scholen dat meerdere integraties met Microsoft 365 voorziet.

Wat is Caspr?

Caspr bevat o.a. een module voor organisatie- en gebruikersbeheer die integreert met Microsoft 365, een module voor doelen- en puntenrapporten, een leerlingvolgsysteem met opvolging voor remediëringen en sancties, een agendamodule gekoppeld aan het uurrooster en Microsoft 365, een identieke omgeving voor de leerling en zijn ouders/voogd, een uitgebreid printbeheer, … .

Caspr vormt als het ware een schil rond Microsoft 365. Caspr integreert authenticatie via Microsoft 365, beheer van gebruikers en groepen, opslag op Sharepoint, School-, klas- en persoonlijke agenda's, school-, klas- en vak-Teams, communicatie naar ouders en leerlingen, oudercontact-beheer via Microsoft Bookings, afdruksjablonen d.m.v. Word-bestanden, ... .

Modules

Uurrooster

In deze module bekijk je de uurroosters van de school. Er bestaat de mogelijkheid om vervangingen bij afwezige leerkrachten gemakkelijk te regelen en te publiceren op een infoscherm. Daarnaast kunnen ook lokalen of uitleenmateriaal gereserveerd worden.

Agenda

In deze module kunnen school- en klasagenda’s geraadpleegd worden via Caspr, Microsoft 365 en de outlook app. Zo kan je gemakkelijk privé agenda’s combineren met de diverse agenda’s van de school.

Organisatie- en gebruikersbeheer

Deze modules zijn de basismodules van Caspr voor het algemeen beheer van je scho(o)l(en), klassen en de koppeling van gebruikers aan Microsoft-365 en gebruikersrollen binnen Caspr.

Leerling-ouderomgeving

In deze module kunnen leerlingen zichzelf en ouders hun kind opvolgen. Zo kunnen ze gemakkelijk de punten bekijken, dossieritems raadplegen, het uurrooster opvragen of zien of ze studie hebben die dag.

LVS

In deze module worden dossieritems over de leerlingen bewaard. De focus ligt op algemene informatie, remediëring en communicatie met de ouders.

Rapporten

In deze module zit een flexibel puntenboek voor de leerkracht. Je kan zowel klassieke rapporten op basis van punten creëren, als rapporten gebaseerd op doelen (bruikbaar voor o.a. een SODA rapport, een attituderapport, rubrics en andere evaluatiemethoden).

Het team

Het 4-koppige Caspr-team is een mix van 3 technische ICT-coördinatoren en 1 leerkracht programmeren. Samen goed voor 50 jaar praktijkervaring in het onderwijs en privésector.

Caspr wordt ontwikkeld met kennis uit het IT-werkveld, ervaring uit de klas en rechtstreekse feedback van leerkrachten, leerlingen en administratief personeel.
Caspr Team

Ons verhaal

Toen de leverancier van het vorige softwareplatform van onze scholen stopte, werden we genoodzaakt alternatieve platformen te onderzoeken. Vanuit onze praktijkervaring wisten we precies naar welke functionaliteiten we op zoek waren in een platform voor scholen. Toen we die gewenste functionaliteiten niet precies en niet uitgebreid genoeg terugvonden bij de bestaande leveranciers, besloten we van onze nood een deugd te maken.

Na deze vruchteloze maar inspirerende zoektocht besloten we zelf een platform te ontwikkelen, eentje dat bovendien meer zou integreren met de bestaande systemen op school. De directie van onze scholengroep gaf ons de kans om het gloednieuwe platform te ontwikkelen. Enkele demo’s later besloten de scholen met ons in zee te gaan. Ons team is de scholengroep eeuwig dank verschuldigd voor die kans. Vanaf 1 september 2020 werken vijf secundaire scholen met Caspr.

Contacteer ons!

Copyright © 2024 Jaspr.be